Уторак—петак од 8 до 19 часовa
Субота и недеља од 9 до 13 часова *
Понедељак затворено за посетиоце *

* Изузетак су најављене групне посете, како викендон, тако и понедељком.

Сувенирница

Публикације
Публикације