FTIR и XRF анализа слика

04.09.2015.

У сарадњи са Технолошким факултетом из Новог Сада извршени истраживачки радови на сликама Милана Коњовића.

Стручни тим технолога са Технолошког факултета, Универзитет у Новом Саду – катедра за инжењерство материјала, под руководством проф.др Јоњауе Раногајец, извршио је истраживачке радове на сликама Милана Коњовића.

Ова испитивања су урађена портабл микро-XRF и портабл FTIR уређајима, при чему је анализирано минимум 15 изабраних зона снимања на свакој слици.

Испитивањем су биле обухваћене слике из свих фаза стваралаштва сликара чиме је утврђена сликарска технологија Милана Коњовића.

Сувенирница

Публикације
Публикације