За нови депо слика Галерији 1.850.000,00 динара

06.09.2011.

Обезбеђена су средства за изградњу новог депо слика из буџета Града Сомбора и на основу Конкурса Министарства културе Републике Србије.

На Конкурсу Министарства културе Републике Србије, а за област заштите, очувања и презентације културног наслеђа, Галерији су додељења средства у износу од 400.000,00 динара, а за потребе адаптације и санације санитарног чвора намењеног публици, који се већ дужи низ година налази ван употребе.

Град Сомбор одобрио је 1.450.000,00 динара са буџетске позиције за суфинансирање капиталних пројеката у сарадњи с донаторима, а за адаптацију и санацију депоа у коме је сместено 1084 дела Милана Коњовића.

Депо у коме ће бити смештен легат биће урађен према свим стандардима и условима прописаним за чување музејског наслеђа, а по препоруци Покрајинског завода за заштиту  споменика културе из Петроварадина.

Сувенирница

Публикације
Публикације