The Sun Above Krivaja
The Sun Above Krivaja
Bačka Topola, 1961