100.000 dinara za restauraciju slika

01.11.2010.

Autonomna Pokrajina Vojvodina dodelila 100.000 dinara Galeriji „Milan Konjović” za restauraciju slika.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu raspisao je niz konkursa iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa u APV u 2010. godini.

Galerija „Milan Konjović” se javila i ove godine na raspisani Konkurs iz oblasti konzervatorsko–restauratorskih intervencija. Odobrena su sredstva u iznosu od 100.000 dinara.

Ovim sredstvima biće urađene konzervatorsko–restauratorske intervencije na 13 slika Milana Konjovića koje se nalaze u Galeriji „Milan Konjović” u Somboru.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije