ЛогоНајвећа колекција дела чувеног српског сликара експресионисте

Библиотека

Галерија „Милан Коњовић” поседује специјалну библиотеку која је огранак матичне библиотеке „Карло Бијелицки” у Сомбору. Сваке године врши се каталошко–библиографска обрада библиотечке грађе са реализованих изложби слика Милана Коњовића, као и публикација, за уметност добијених на поклон и у размени са другим установама.

Нашу библиотеку користе углавном средњошколци, студенти, новинари, дописници, представници медија и режисери за школске потребе, за дописе и научне радове.

Књиге и казалози

Библиотека данас располаже стручним монографским и серијским публикацијама из области културе и уметности. Тренутно фонд библиотеке чине: 724 књиге, 683 каталога, 94 наслова периодике, свеукупно 1051 публикација.

Ауторска права © 2002—2024 Галерија „Милан Коњовић” СомборВеб дизајн и програмирање Тацит