Документи

Извештај о раду за 2020. годину
22.04.21. — Конкурс за избор директора
Правилник о ближем уређењу планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које закон не примењује
Извештај о раду за 2019. годину
Акт о систематизацији радних места
Записник 08/2019. Комисије за јавне набавке мале вредности
План јавних набавки мале вредности за 2020. годину
Програм рада за 2020. годину
Подаци о установи
Извештај о раду ГМК за 2018. годину
Финансијски план за 2017. годину
Финансијски извештај за 2016. годину
31.05.17. - Конкурс за избор директора
02.10.14. — Дневна плаћања
25.09.14. — Дневна плаћања
24.09.14. — Дневна плаћања
23.09.14. — Дневна плаћања
17.09.14. — Дневна плаћања
11.09.14. — Дневна плаћања
10.09.14. — Дневна плаћања
09.09.14. — Дневна плаћања
04.09.14. — Дневна плаћања
03.09.14. — Дневна плаћања
02.09.14. — Дневна плаћања
Организациона схема за август 2014
Организациона схема за јул 2014.
15.08.14. — Конкурс за избор директора
Организациона схема

Сувенирница

Публикације
Публикације