Мирис страсти

             Од 14.маја до 14.јуна 2011. године

Реч аутора

 

Од праисторије до данас еротика је у уметности заузимала посебно место. Интригантна и провокативна тема, вечита је стваралачка и уметничка инспирација.

Појам еротике у уметности представља скоро метафизички чин. У њој се пожимају чист нагон и витална енергија ствараоца, са визијом тренутног креативног надахнућа.

Теме еротског садржаја у делима Коњовића присутне су од самог почетка развоја његове сликарске визије и представљају  хронолошки јасан стваралачки континуитет - од академског до асоцијативног ликовног изражавања.

 РАЗВОЈ СЛИКАРСКЕ ВИЗИЈЕ

Прва два акта насликао је у Бечу 1921. године, под називом "Лежећи акт" и "Композиција са четири акта". Рађени су под утицајем старих ренесансних мајстора. По казивању Коњовића поменуте слике нажалост нису сачуване.


Купачице са Брача, 1923.

Тада, неокласицизам и кубизам као актуелни стилови ликовног изражавања нису заобишли ни Коњовићев стваралачки пут. Прихватајући тај стилски изазов, истрајан у намери да следи аналитичност и поступност строгог развијања сликарске визије, Коњовић ствара низ веома успешних геометријски обликованих женских актова. Начин ликовног изражавања, строго обликоване форме и тамни колорит у супротности је са природом и темперамантом сликара какав је био Коњовић.

ГРАД СВЕТЛОСТИ

Одлазак у Париз 1924. године Коњовићу доноси потпуно нову стваралачку визију. Напуштајући дотадашња ликовна искуства кубизма и неокласицизма, његово стваралаштво доживљава корените промене - пробуђени колорит са доминантно "плаво-зеленим" тоном, потези слободнији и разигранији а фигуре женског акта су животније и у покрету. Два акта, 1928.

Тај храбри повратак себи и свом сликарском темпераменту инспирисан експресионистичким  ликовним сензибилитетом, изнедрио је лирске актове париске плаве фазе. По повратку из Париза слика сензуалне женске актове топлог колорита, са снажним односом комплементарних боја. Ова дела настала су у Цавтату и Сомбору.

 Лежећи акт, 1932.

ХРОМАТИКА БОЈЕ

Након Другог светског рата настају актови и полуактови стишаног колорита, пластично обликоване форме умерене експресије потеза. Такво меланхолично расположење као огледало доживљаја спољашњег света Коњовић је пројектовао на сликарско платно.

 Дубровачка Венера, 1948.

СТИЛИЗАЦИЈА ФОРМЕ

Тежњом ка редукцији и ослобађању слике сувишних детаља, од педесетих до шездесетих година прошлог века, Коњовић уноси потпуно нови сликарски рукопис. Актови су монументалнији и стилизованији, оивичени црном контуром, те сведени на две димензије са чистим колористичким односом боја.


Акт, 1953.

ЧУЛНО ПРОЖИМАЊЕ

Женски актови настали у периоду од шездесетих до деведесетих године прошлог века представљају посебну ликовну целину.

Снажним и експлозивним потезима Коњовић слика гротескне фигуре женског тела са видно израженим атрибутима полности.

Љубавници, 1970.

Стилска промена из овог раздобља, примарног потеза и снажног колорита неспутанија но икада, стварана у вртлогу страсти пронашла је пут којем је Коњовић годинама тежио. Дела еротског садржаја из овог веома плодног стваралачког периода, позне животне доби, потврда су често помињане "вечите духовне младости" и виталности уметника.

Полуакт, 1990.

Неисцрпну стваралачку и покретачку енергију проналазио је у љубави према човеку, савршенству природе и узвишеној лепоти. Радост стварања у интеракцији са снажним доживљајем спољашњег света основа је Коњовћевог сликарства.

Небојша Васић, академски сликар

                                                                                                           

Сувенирница

Публикације
Публикације