Представници пројекта ДАНУрБ+ у посети Галерији

16.06.2021.

Галерију "Милан Коњовић" су посетили учесници прве конференције уживо на прекограничном пројекту ДАНУрБ+ (Изградња регионалне мреже кроз туризам и образовање ради јачања „дунавског“ културног идентитета и солидарности) у оквиру INTERREG програма. Пројекат се бави подизањем подунавских градова у опадању кроз презентацију културне баштине.

Представници пројекта ДАНУРБ+

Сувенирница

Публикације
Публикације