100.000 динара за рестаурацију слика

01.11.2010.

Покрајински секретаријат за културу расписао је низ конкурса из области заштите културног наслеђа у АПВ у 2010. години.

Галерија „Милан Коњовић” се јавила и ове године на расписани Конкурс из области конзерваторско–рестаураторских интервенција. Одобрена су средства у износу од 100.000 динара.

Овим средствима биће урађене конзерваторско–рестаураторске интервенције на 13 слика Милана Коњовића које се налазе у Галерији „Милан Коњовић” у Сомбору.

Сувенирница

Публикације
Публикације