211.000,00 динара Галерији за откуп Монографије

06.09.2011.

На Конкурсу Министарства културе Републике Србије намењеном за откуп књига а за потебе јавних библиотека широм Србије, галерији су додељена средства у износу од 211 хиљада динара.

Овим новцем  откупљује се 121 примерак Монографије и каталога радова, а њима ће бити снабдевено 95 јавних библиотека.

Аутор Монографије је Ирма Ланг, дугогодисњи директор и 26-годишњи први сарадник маестра Милана Коњовића.

Сувенирница

Публикације
Публикације