Рестаурација слика Милана Коњовића

09.11.2010.

Конкурсом Секретаријата за културу Аутономне Покрајине Војводине, за суфинансирање пројекта у области заштите културног наслеђа, Галерији „Милан Коњовић“ одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара.

Екипа стручњака Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина одабрала је 13 слика предвиђених за конзерваторско – рестаураторске третмане и извела наведене радове у предвиђеном року.

Сувенирница

Публикације
Публикације