Радови

 1. Рана фаза (1913—1928)

  Рани период у сликарству Милана Коњовића од 1913. до 1928. године. Академизам, кубизам, неокласицизам.

 2. Плава фаза (1929—1933)

  Од плаве фазе постаје боја битан елемент у Коњовићевом сликарству. Њеном доминацијом почињу и прва ремек дела која убрзо, на изложбама узбуђују страну и домаћу критику.

 3. Црвена фаза (1934—1940)

  Повратак у домовину, плаву смењује црвена фаза оплођена бојама Војводине, осветљена кадкад доживљајима мора са путовања у Дубровник, Цавтат, Млине…

 4. Сива фаза (1941—1952)

  Рат је заробљеништвом затамнео палету, потиснуо присне теме, наметнуо гробља, просјаке и сахране. Коњовић је у ратном и поратном периоду огледа и у новој техници — пастели.

 5. Колористичка фаза (1953—1960)

  Од 1953. на Коњовићева платна је опет свим својим интензитетом покујала чиста боја да озари пределе, људе и плодове „ужарене Војводине”.

 6. Асоцијативна фаза (1960—1985)

  Силовите, снажна и драматична дела настала из сукоба реалног предмета и ликовне визије.

 7. Византијска — бела фаза (1985—1990)

  Позни период у Коњовићевом сликарству инспирисан византијском уметношћу, иконама и фрескама. Период који ће затворити круг плодног и импозантног уметничког стваралаштва.

Сувенирница

Публикације
Публикације