Црвена фаза (1934—1940)

Повратак у домовину, плаву смењује црвена фаза оплођена бојама Војводине, осветљена кадкад доживљајима мора са путовања у Дубровник, Цавтат, Млине…

Сувенирница

Сериграфије
Сериграфије
Репродукције
Репродукције