Византијска — бела фаза (1985—1990)

Позни период у Коњовићевом сликарству инспирисан византијском уметношћу, иконама и фрескама. Период који ће затворити круг плодног и импозантног уметничког стваралаштва.

Сувенирница

Сериграфије
Сериграфије
Репродукције
Репродукције