Polje suncokreta
Sunflower Field
Bačka Topola, 1968