Dubrovačka venera
Venus of Dubrovnik
Dubrovnik, 1948