ЛогоНајвећа колекција дела чувеног српског сликара експресионисте

Документи

Правилник о систематизацији послова и радних места
Правилник о трећим изменама и допунама Правилника
Правилник о другим изменама и допунама Правилника
Правилник о првим изменама и допунама Правилника
Програм рада
Програм рада за 2022. годину
Програм рада за 2020. годину
Извештаји о раду
Извештаји о раду за 2021. годину
Извештаји о раду за 2020. годину
Извештаји о раду за 2019. годину
Извештаји о раду за 2018. годину
Извештаји о раду за 2017. годину
Јавне набавке
Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
Ауторска права © 2002—2024 Галерија „Милан Коњовић” СомборВеб дизајн и програмирање Тацит