Dokumenti

Zapisnik 08/2019. Komisije za javne nabavke male vrednosti
Plan javnih nabavki male vrednosti za 2020. godinu
Program rada za 2020. godinu
Podaci o ustanovi
Izveštaj o radu GMK za 2018. godinu
Finansijski plan za 2017. godinu
Finansijski izveštaj za 2016. godinu
31.05.17. - Konkurs za izbor direktora
02.10.14. — Dnevna plaćanja
25.09.14. — Dnevna plaćanja
24.09.14. — Dnevna plaćanja
23.09.14. — Dnevna plaćanja
17.09.14. — Dnevna plaćanja
11.09.14. — Dnevna plaćanja
10.09.14. — Dnevna plaćanja
09.09.14. — Dnevna plaćanja
04.09.14. — Dnevna plaćanja
03.09.14. — Dnevna plaćanja
02.09.14. — Dnevna plaćanja
Organizaciona shema za avgust 2014
Organizaciona shema za jul 2014.
15.08.14. — Konkurs za izbor direktora
Organizaciona shema

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije