O ustanovi

Galerija „Milan Konjović” u Somboru otvorena je 10. septembra 1966. godine, zbirkom od 500 odabranih radova Milana Konjovića, koje je veliki umetnik svom rodnom gradu Somboru poklonio uz geslo:

„Slike ove, miljenice moje,
sa ljubavlju darujem rodnome gradu,
one jedino njemu i pripadaju”.

Zgrada u koju je smešten legat je sagrađena na temeljima zdanja u kojem je Ferdinand Plank 1766. godine otvorio prvu apoteku u gradu, u stilu bidermajera, a kasnije je za potrebe farmacije, 1838. godine renovirao Emil Gale. Još od ranije, pa sve do početka drugog svetskog rata, kada je zgrada porušena i ovo zdanje dobilo današnji izgled, uz zgradu su se, kao njezin sastavni deo nalazili dozidani aneksi, koji su kasnije porušeni. U 18. i 19. veku, oblikuje se gradska fizionomija jezgra grada sa 3 trga, gradskim ulicama i drugim delovima nekih kružnih ulica. U sklopu Venca, Galerija „Milan Konjović” proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja.

Zgrada Galerije

Zbirka Galerije danas broji 1.084 odabrana rada Milana Konjovića i pruža presek kroz čitav stvaralački vek slavnog slikara, a dela se prezentuju u vidu retrospektivnih izložbi (bilo ih je 12) i povremenih tematskih izložbi, kojih je bilo pedesetak. Galerija organizuje brojne izložbe Milana Konjovića širom Srbije i u inostranstvu. Galerija „Milan Konjović” je izuzetno značajan u kulturi grada, kao i kod ljubitelja likovne umetnosti, posebno maestrova dela, za koji, i pored više od pola miliona dosadašnjih posetilaca, sve više raste interesovanje.

Enterijer Galerije

Galerija „Milan Konjović” ima u svom programu rada dve tematske izložbe godišnje, dok se svake treće godine menja restrospektivna postavka.

Suvenirnica

Čestitke i magneti
Ostalo