100.000 dinara za restauraciju slika

01.11.2010.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu raspisao je niz konkursa iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa u APV u 2010. godini.

Galerija „Milan Konjović” se javila i ove godine na raspisani Konkurs iz oblasti konzervatorsko–restauratorskih intervencija. Odobrena su sredstva u iznosu od 100.000 dinara.

Ovim sredstvima biće urađene konzervatorsko–restauratorske intervencije na 13 slika Milana Konjovića koje se nalaze u Galeriji „Milan Konjović” u Somboru.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije