80000 dinara za nabavku opreme za arhiv - biblioteku

04.07.2013.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, a po  Konkursu  za "sufinansiranje troškova nabavke opreme - oprema za arhiv i biblioteku", dodelio je Galeriji “Milan Konjović” 80.000,00 dinara.

Ovim sredstvima nabavljen je moderan računar, skener i štampač, kako bi se rad u arhivu i biblioteci  naše eminentne galerije - ustanove kulture od nacionalnog značaja, modernizovao.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije