FTIR analiza slika Milana Konjovića

21.10.2014.

Stručni tim tehnologa sa Tehnološkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu – katedra za inženjerstvo materijala, pod rukovodstvom prof.dr Jonjaue Ranogajec, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina, izvršio je danas FTIR analizu slika Milana Konjovića. Ovom analizom se utvrđuje slikarska tehnologije Milana Konjovića.

 

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije