Ministri iz Vlade Republike Srbije u poseti izložbi slika Milana Konjovića u MSURS Banja Luka

10.07.2013.

10.07.2013. izložbu slika Milana Konjovića u MSURS Banja Luka obišli su Bratislav Petković, ministar kulture i javnog informisanja Republike Srbije;  Žarko Obradović, ministar prosvete i nauke Republike Srbije kao i Goran Mutabdžija, ministar kulture Republike Srpske.

 

Cenjene goste ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske dočekala je Ljiljana Labović, direktor muzeja i Lana Pilipović, kustos muzeja.

 

Izložbu pod nazivom „Inicijative Milana Konjovića na raskršćima srpske umetnosti 20. veka” pomogli su: Ministarstvo kulture i javnog informisanja Republike Srbije, Beograd i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad. Izložba je realizovana u saradnji Galerije „Milan Konjović“, Sombor, Kulturnog centra Sombor i Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije