Predstavljanje Galerije „Milan Konjović“ u Dardi (Republika Hrvatska)

03.10.2016.

Dana, 01.10.2016., Galerija „Milan Konjović“ se predstavila u Dardi (Republika Hrvatska) učestvovanjem na okruglom stolu „Slikarstvo Milana Konjovića“ u okviru likovne kolonije „Đola 2016“ i likovne radionice „Petar Dobrović“

 

Galeriju „Milan Konjović“ predstavljala je gospođa Milena Rackov-Kovačić, vd direktor, koja je svojim izlaganjem prisutne upoznala sa radom Galerije.

Program je ostvaren uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Ministarstva kulture Osječko-Baranjske Županije i opštine Darda.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije