Restauracija slika Milana Konjovića

09.11.2010.

Konkursom Sekretarijata za kulturu Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, Galeriji „Milan Konjović“ odobrena su sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara.

Ekipa stručnjaka Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina odabrala je 13 slika predviđenih za konzervatorsko – restauratorske tretmane i izvela navedene radove u predviđenom roku.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije