Za novi depo slika Galeriji 1.850.000,00 dinara

06.09.2011.

NA Konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije, a za oblast zaštite, očuvanja i prezentacije kulturnog nasleđa, Galeriji su dodeljenja sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara, a za potrebe adaptacije i sanacije sanitarnog čvora namenjenog publici, koji se već duži niz godina nalazi van upotrebe.

Grad Sombor odobrio je 1.450.000,00 dinara sa budžetske pozicije za sufinansiranje kapitalnih projekata u saradnji s donatorima, a za adaptaciju i sanaciju depoa u kome je smesteno 1084 dela Milana Konjovića.

Depo u kome će biti smešten legat biće urađen prema svim standardima i uslovima propisanim za čuvanje muzejskog nasleđa, a po preporuci Pokrajinskog zavoda za zaštitu  spomenika kulture iz Petrovaradina.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije