Radovi

 1. Rana faza (1913—1928)

  Rani period u slikarstvu Milana Konjovića od 1913. do 1928. godine. Akademizam, kubizam, neoklasicizam.

 2. Plava faza (1929—1933)

  Od plave faze postaje boja bitan element u Konjovićevom slikarstvu. Njenom dominacijom počinju i prva remek dela koja ubrzo, na izložbama uzbuđuju stranu i domaću kritiku.

 3. Crvena faza (1934—1940)

  Povratak u domovinu, plavu smenjuje crvena faza oplođena bojama Vojvodine, osvetljena kadkad doživljajima mora sa putovanja u Dubrovnik, Cavtat, Mline…

 4. Siva faza (1941—1952)

  Rat je zarobljeništvom zatamneo paletu, potisnuo prisne teme, nametnuo groblja, prosjake i sahrane. Konjović je u ratnom i poratnom periodu ogleda i u novoj tehnici — pasteli.

 5. Koloristička faza (1953—1960)

  Od 1953. na Konjovićeva platna je opet svim svojim intenzitetom pokujala čista boja da ozari predele, ljude i plodove „užarene Vojvodine”.

 6. Asocijativna faza (1960—1985)

  Silovite, snažna i dramatična dela nastala iz sukoba realnog predmeta i likovne vizije.

 7. Vizantijska — bela faza (1985—1990)

  Pozni period u Konjovićevom slikarstvu inspirisan vizantijskom umetnošću, ikonama i freskama. Period koji će zatvoriti krug plodnog i impozantnog umetničkog stvaralaštva.

Suvenirnica

Publikacije
Publikacije