Polje suncokreta
Polje suncokreta
Bačka Topola, 1968.