Crvena faza (1934—1940)

Povratak u domovinu, plavu smenjuje crvena faza oplođena bojama Vojvodine, osvetljena kadkad doživljajima mora sa putovanja u Dubrovnik, Cavtat, Mline…

Suvenirnica

Serigrafije
Serigrafije
Reprodukcije
Reprodukcije