Beogradska ulica u Somboru
Beogradska ulica u Somboru
Sombor, 1936.