Rana faza (1913—1928)

Rani period u slikarstvu Milana Konjovića od 1913. do 1928. godine. Akademizam, kubizam, neoklasicizam.

Suvenirnica

Serigrafije
Serigrafije
Reprodukcije
Reprodukcije