Vizantijska — bela faza (1985—1990)

Pozni period u Konjovićevom slikarstvu inspirisan vizantijskom umetnošću, ikonama i freskama. Period koji će zatvoriti krug plodnog i impozantnog umetničkog stvaralaštva.

Suvenirnica

Serigrafije
Serigrafije
Reprodukcije
Reprodukcije