Zadnje dvorište u Doroslovu
Zadnje dvorište u Doroslovu
Doroslovo, 1985.